اجرای ایده تبدیل زمین مسکونی وامانده اشخاص به زمین ورزشی موقت محلات توسط شهرداری بندرخمیر

اجرای ایده تبدیل زمین مسکونی وامانده اشخاص به زمین ورزشی موقت محلات توسط شهرداری بندرخمیر
آدرس: روبرو مدرسه سعدی

سپاس از مالکین محترم که کمال همکاری را داشتند

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.