آغاز اجرای طرح مدیریت پسماند در شهر تالابی بندرخمیر

شهرداری بندرخمیر در راستای حفظ محیط‌زیست و عمل به قانون مدیریت پسماندها، با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و استفاده از دانش روز، در حال ارتقاء سیستم مدیریت پسماند شهر تالابی بندرخمیر با پیاده‌سازی طرح تفکیک از مبدأ پسماند، احداث ایستگاه ذخیره و پردازش مواد قابل بازیافت و ایجاد سلول دفن بهداشتی جهت پسماندهای غیر قابل بازیافت است. بی شک این مهم بدون همکاری شما شهروندان عزیز تحقق نخواهد یافت.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.