طراحی شهری بندرخمیر توسط دانشکده معماری تهران جانی دوباره می گیرد*

طراحی شهری بندرخمیر توسط دانشکده معماری تهران جانی دوباره می گیرد*

تیمی متشکل از ۲۰ دانشجوی ارشد معماری و چند استاد دانشگاه از جمله دکتر اکرمی رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران، جهت تعریف ۲۰ پروژه برای پایان نامه های دانشگاهی، به مدت ۴ روز در بندرخمیر حضور یافته و به بررسی، تعریف و تعیین نیازمندی های طراحی شهری بندرخمیر پرداختند.

در جلسات و بازدید های متعدد این تیم با تیم فنی شهرداری، موضوعات مختلف طرح و بررسی شد.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.