مرور برچسب

شهردار

اولین نشست مجازی شهرداران شهرهای تالابی کشور به میزبانی بندر خمیر برگزار شد.

🔴 اولین نشست مجازی شهرداران شهرهای تالابی کشور به میزبانی بندر خمیر برگزار شد./شبکه ی شهرهای تالابی کشور تشکیل می شود  اولین نشست مجازی شهرداران شهرهای تالابی کشور با ابتکار و میزبانی شهر تالابی بندر خمیر به شکل مجازی و استقبال خوب دیگر…