جوابیه شهرداری بندرخمیر در خصوص مطلب و انتقاد خمیرخبر از کم رونق شدن آبگرم:

۱. قبل از همه گیری بیماری کرونا در سال ۹۸، کل اقامتگاه های آبگرم نوسازی، رنگ آمیزی و با وسایل نو تجهیز شد اما در دوران همه گیری کرونا بدلیل تعطیلی کل مجموعه های تفریحی و اقامتی، رکود بر مجموعه آبگرم همانند سایر مکان های مشابه جتناب ناپذیر…

انعکاس خبر سخنرانی شهردار بندرخمیر در پنل تخصصی با عنوان شهرهای یادگیرنده در سیزدهمین جشنواره پژوهش…

«شهر دانش» الزام آیندگان است/ یادگیرندگی باید به سبک زندگی شهری تبدیل شود «شهر دانش» الزام آیندگان است/ یادگیرندگی باید به سبک زندگی شهری تبدیل شود شهرهای دانش از الزامات آیندگان است و حرکت شهرها به این سو نیاز شهروندان دانش محور خواهد…

اطلاعیه جمع آوری قایق های موجود در ساحل اسکله شهر بندرخمیر

براساس مصوبه شورای بهداشت شهرستان این شهرداری در نظر دارد تمامی قایق فرسوده رها شده در محل اسکله را جمع آوری نماید . لذا از کلیه شهروندان درخواست می شود ضمن همکاری با مامورین شهرداری حداکثر تا تاریخ۲۶.۹.۱۴۰۰ روز جمعه نسبت به جمع آوری قایق…