تقدیر از پرستاران توسط شهرداری و شورای شهر بندرخمیر در روز پرستار

تقدیر از پرستاران توسط شهرداری و شورای شهر بندرخمیر در روز پرستار به مناسب روز پرستار و برای تقدیر از فداکاری ها و زحمات پرستاران عزیز جامعه، شهردار و عضو شورای شهر بندرخمیر با حضور در بیمارستان نیاپور بندرخمیر با تقدیم شاخه گل از…