اولین ماشین مکانیزه جمع اوری زباله ۱۰ تنی در شهرداری بندرخمیر

اولین ماشین مکانیزه جمع اوری زباله ۱۰ تنی در شهرداری بندرخمیر
<div>
<div class=”im_message_text” dir=”auto”>
با گسترش روز افزون شهر و اضافه شدن حجم عملیاتی جمع اوری زباله های سطح شهر، شهرداری بندرخمیر اقدام به خرید یک دستگاه ماشین مکانیزه ۱۰ تنی حمل زباله با هزینه ۱۶۰ میلیون تومان شامل خرید مخزن مکانیزه و تعمیر و نوسازی کامل کشنده، نموده است.
این در حالی است که هم اکنون چهار ماشین ۵ تنی وظیفه جمع اوری زباله را در سطح شهر انجام می دهند.
با آغاز به کار این ماشین از ابتدای سال ۹۷ تحول خوبی در کیفیت جمع اوری زباله های شهر شاهد خواهیم بود</div>
</div>

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.