گام بزرگ استان هرمزگان در حمایت از طرح ملی ثبت جهانی بندرخمیر به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون جهانی رامسر با تصویر این طرح ملی در شورای برنامه ریزی استان

گام بزرگ استان هرمزگان در حمایت از طرح ملی ثبت جهانی بندرخمیر به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون جهانی رامسر با تصویر این طرح ملی در شورای برنامه ریزی استان
این جلسه به ریاست استاندار محترم و حضور ویژه دکتر لاهیجان زاده معاون سازمان محیط زیست کشور، دکتر باقرزاده کریمی مدیر کل دفتر حفاظت از تالاب ها و دکتر ارواحی مدیر طرح ملی تالاب های ایران برگزار شد.
نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.