پیاده رو سازی مشارکتی شهرداری بندرخمیر با مردم

پیاده رو سازی مشارکتی شهرداری بندرخمیر با مردم

نهضت پیاده روسازی که در جهت آراستگی و راحتی بیشتر فضای شهری بندرخمیر توسط شهرداری از مهرماه شروع شده است، هنوز ادامه دارد و شهروندان متعددی در این طرح مشارکت کرده اند.
تاکنون حدود ۱۷۰۰ متر مربع از پیاده روهای جلو منازل با مشارکت مردم اینترلاک شده است.
در این فرصت که توسط شهرداری ایجاد شده، شهروندان با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به ازای هر مترمربع از خدمات اجرای کامل اینترلاک که به طور عادی متری بیش ۳۰.۰۰۰ تومان هزینه دربردارد، بهره مند می شوند.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.