پاک سازی امروز ساحل بوستان شهروند توسط گروه دوستداران طبیعت بندرخمیر

پاک سازی امروز ساحل بوستان شهروند توسط گروه دوستداران طبیعت بندرخمیر

سطوح بلوغ در احترام به پاکیزگی محیط توسط افراد:

کمترین سطح : فرد از ریختن زباله خودداری می کند.

سطح متوسط: دیگران را نیز از ریختن زباله منع می کند.

بالاترین سطح: زباله های ریخته شده توسط دیگران را نیز جمع می کند.

به امید بلوغ کامل فرهنگ پاکیزگی در شهر زیبا و تالابی بندرخمیر

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.