وبینار تخصصی “مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده: واکاوی تجارب جهانی”

سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی -مجمع شهری تهران TUF مشترک با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور برگزار می کند:

وبینار تخصصی “مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده: واکاوی تجارب جهانی”
سخنرانان و اعضای پنل :
▪️ گشتاسب مظفری-معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران،دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی
▪️امیر روشن بخش قنبری-معاون دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
▪️سارا حبیبی-کارشناس ارشد سیاست ملی شهری، مدیر پروژه برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)
▪️جواد محمودی-شهردار بندر خمیر
▪️محمد حسن زاده-عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
▪️علی شایان-عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دبیر نشست:
نرگس رامک (مدیر گروه مطالعات تجارب و مستندسازی پروژه‌های شهری)
زمان:
دوشنبه 22 آذر 1400 ساعت 11 تا 12:30
لینک ثبت نام نشست :https://tuf.tehran.ir/performa?_action=wks
لینک برگزاری نشست :https://tuf.tehran.ir

🔹🔹ظرفیت حضور در در وبینار محدود و بر اساس زمان ورود انجام می شود.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.