واکسیناسیون سگ ها در پناهگاه سگ شهرداری بندرخمیر انجام شد

واکسیناسیون سگ ها در پناهگاه سگ شهرداری بندرخمیر انجام شد
به همت شبکه دامپزشکی شهرستان بندرخمیر به ویژه آقای بادزره و همکارانشان، طرح واکسیناسیون سگ های پناهگاه سگ شهرداری بندرخمیر انجام شد. در این طرح 19 سگ بالغ و 15 توله سگ واکسینه شدند. عملیات واکسیناسیون سالیانه بایستی بر رئی سگ ها انجا می شود. در مرحله بعد طرح سمپاشی محوطه پناهگاه نیز توسط این عزیزان انجام خواهد شد.
نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.