هدیه تقدیم شده به دکتر لاریجانی از طرف مردم بندرخمیر کاری از سرکارخانم مهشیدامیر هنرمند جوان بندرخمیر

هدیه تقدیم شده به دکتر لاریجانی از طرف مردم بندرخمیر
کاری از سرکارخانم مهشیدامیر هنرمند جوان بندرخمیر