نصب مبلمان پارک ساحلی کندال.

نصب مبلمان پارک ساحلی کندال.
این مبلمان شامل میز و صندلی، نیمکت های تکیه دار و سطل زباله است.
جنس این مبلمان از بتن رزین دار و چوب روس بوده که از مقاومت نسبی خوبی در ساحل برخوردار است.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.