نشست تخصصی هماهنگی همایش ملی روز جهانی تالاب به میزبانی بندرخمیر

نشست تخصصی هماهنگی همایش ملی روز جهانی تالاب به میزبانی بندرخمیر در دفتر مهندس ظهرابی، معاون سازمان محیط زیست کشور با حضور مدیریت محیط زیست استان و شهرداری بندرخمیر و مشاورین اجرایی برنامه در تهران برگزار شد.
همچنین در جلسه فشرده دیگر با دکتر باقرزاده مدیرکل دفتر اکوسیستم های تالابی کشور، بسیاری از جزییات اجرایی این همایش مهم بررسی و نهایی شد.
حدود یک ماه دیگر تا برگزاری این رویداد مهم چند روزه در بندرخمیر باقی مانده است.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.