مسابقه زیباترین گل کاغذی شهر بندرخمیر

شهرداری شهر تالابی بندرخمیر برگزار می کند:

مسابقه زیباترین گل کاغذی شهر

در این مسابقه به سه نفر از شهروندان که زیباترین گل کاغذی را کاشته و پرورش داده اند، جوایزی اهدا می شود.

این گل های کاغذی باید از پیاده روها و معابر قابل رویت باشند و بیشترین جذابیت برای عابرین داشته باشند.

این مسابقه، با هدف ترویج کاشت گل کاغذی در محلات بندرخمیر توسط شهروندان برگزار می شود.

گل های کاغذی با توجه به سنخیت با اقلیم و معماری شهر و داشتن سیستم ریشه ای ضعیف و کم عمق و داشتن گل در اکثر فصل ها، بهترین گزینه برای کاشت در پیاده رو ها و در مجاورت دیوارهای منازل محسوب می شوند.

آخرین مهلت ارسال تصاویر: ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰

روابط عمومی شهرداری بندرخمیر

ارسال آثار 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.