صحبت های مهندس محمودی شهردار شهر تالابی بندرخمیر در وبینار معرفی شهرهای یادگیرنده شبکه جهانی یونسکو

نظرات بسته شده است.