دیدار اعضای شورای اسلامی با فرمانده جدید انتظامی شهرستان بندر خمیر سرهنگ علی بخشی

دیدار اعضای شورای اسلامی با فرمانده جدید انتظامی شهرستان بندر خمیر سرهنگ علی بخشی

خبرهای مشابه

پیام بگذارید