جلسه کمیته فرهنگی شهرداری بندرخمیر با کمیته دانشجویی مجتمع دینی صدرالاسلام

جلسه کمیته فرهنگی شهرداری بندرخمیر با کمیته دانشجویی مجتمع دینی صدرالاسلام

این کمیته دانشجویی، فعال ترین کمیته دانشجویی شهر با مدیریت حجم وسیعی از فعالیت های اجتماعی و برگزاری دوره ها و کارگاه ها و مسابقه های متنوع و گسترده هستند که فصل جدید و موفقی از فعالیت های داوطلبانه را در جامعه ما آغاز کرده اند.
با توجه به اهمیت و ارزش فوق العاده و خارج از تصور حرکت های داوطلبانه در رشد و تعالی جامعه، شهرداری بندرخمیر خود را حامی تمام قد اینگونه فعالیت ها دانسته و با تمام وجود از آنها پشتیبانی می کند.
امید است تعداد این نوع گروه ها در حوزه های مختلف افزایش یافته و قطار توسعه اجتماعی ما را سرعت بیشتری ببخشند.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.