بازگشت همه به سوی اوست.

بازگشت همه به سوی اوست.

خبر ناگوار و ناباورانه درگذشت عادل صابری، قلب همه ما را به درد آورد.
عادل که به شهرداری می آمد، همه او را دوست داشتند. جزیی از خانواده شهرداری شده بود. آرام بود. در روزهای سخت، چند شب بیدار می ماند تا کارها را به موقع تحویل دهد. همیشه وقتی به بن بست می رسیدیم سراغ عادل می رفتیم. یادم هست روزی با استاندار جلسه داشتم و فردی که قرار بود فایلی را آماده کند، بدقولی کرده بود. فقط یک ساعت وقت داشتم. به عادل زنگ زدم. گفت نگران نباش. آماده می کنم. نمی دانم چه کار کرد ولی به موقع به من تحویل داد.
در تمامی جشنواره‌ها و مراسم ها، پوشش خبری و عکاسی عادل بی نظیر بود. عکس هایش را با عشق می‌گرفت.
عادل همیشه داستان دانش آموزانش را تعریف می کرد. عاشق معلمی و دانش آموزانش بود. روح بزرگی داشت.
خیلی به تو مدیونیم عادل جان. این قدر زود رفتی که فرصتی برای جبران خوبی هایت نشد.
از تو درس های زیادی آموختیم که مهم‌ترینش انسانیت، فروتنی و آرامش بود.
روحت شاد و یادت تا ابد زنده باد.

جواد محمودی
شهردار بندرخمی

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.