بازدید مسئولین سطح اول استان از غرفه شهر تالابی بندرخمیر در نمایشگاه شهر ایده آل

l

بازدید مسئولین سطح اول استان از غرفه شهر تالابی بندرخمیر در نمایشگاه شهر ایده آل

نمایشگاه شهر ایده آل با حضور شهرداری هایی از سراسر کشور و همچنین شرکت های مرتبط با شهرداری ها از تا ریخ ۱ تا ۳ اسفند در محل دایمی نمایشگاه های بندرعباس برگزار شد.
بندر خمیر در این نمایشگاه با داشتن غرفه ای مستقل به ارائه دستاوردهای شهرداری و معرفی شهر بندرخمیر پرداخت. 
بازدید مسئولین تراز اول استان از جمله دکتر همتی استاندار محترم، مهندس مدرس معاون عمرانی استانداری، مهندس امینی شهردار بندرعباس و فیصل دانش رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس و دیگر مسئولین از نکات بارز غرفه شهر بندرخمیر محسوب می شد. 
جای دارد از زحمات کارکنان شهرداری به ویژه آقای عرفانی، محمدرضا برترانگ مسئول گردشگری و شهروندانی که به صورت داوطلبانه همکاری نمودند و همچنین شورای اسلامی شهر که در مدیریت هرچه بهتر این غرفه، شهرداری را یاری نمودند، کمال تشکر و امتنان را داشت.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.