بازتاب خبری ورود طرح ملی تالاب های ایران به ثبت جهانی بندرخمیر به عنوان شهر تالابی در رسانه های معتبر کشور از جمله ایرنا، ایسنا و همشهری

https://www.hamshahrionline.ir/news/457242/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بازتاب خبری ورود طرح ملی تالاب های ایران به ثبت جهانی بندرخمیر به عنوان شهر تالابی در رسانه های معتبر کشور از جمله ایرنا، ایسنا و همشهری

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.