اولین چراغ راهنمایی شهر در چهارراه شهرداری نصب شد.

213

اولین چراغ راهنمایی شهر در چهارراه شهرداری نصب شد.

شهرداری بندرخمیر پس از رایزنی های متعدد با کارشناسان مختلف برای رفع گره ترافیکی چهارراه شهرداری که محل تلاقی بلوار ملاسلیمان و بلوار امام خمینی است، اقدام به نصب چراغ راهنمایی رانندگی نموده است.
قابل ذکر است در صورت نیاز و پس از یک هفته، تنظیمات دستگاه با تایید پلیس راهور قابل تغییر می باشد.