انسجام اجتماعی مثال زدنی مردم بندرخمیر در مبارزه با شیوع ویروس کرونا

انسجام اجتماعی مثال زدنی مردم بندرخمیر در مبارزه با شیوع ویروس کرونا
شهر ما مدتی است در حال ثبت جهانی به عنوان شهر تالابی است. به همین دلیل افراد و متخصصین مختلفی به این شهر آمده اند. آنهایی که خوب می توانستند مقایسه کنند مردمان دیارها را. همیشه می گفتند اینجا همه چیز فرق می کند. افتخار می کردند که خمیری ها نماینده کشورشان برای کسب یک اعتبار جهانی هستند. می گفتند این همه انرژی مثبت و مشارکت مردمی را تاکنون در دیگر شهرهای تالابی دیگر ندیده ایم.
شاید کرونا آمد تا بار دیگر صحنه ای باشد برای آفرینش شاهکار خمیری ها.
اینجا همه چیز هنرمندانه چیده شده است. آنها خوب می دانند چگونه برای رسیدن به یک هدف بسیج شوند.
تشکیل سریع گروه های مردمی، تعیین ساختار داخلی، تقسیم وظایف، تعیین بهترین ها در هر وظیفه، حمایت مالی مردمی، حضور نیروی های داوطلب از تمامی اقشار و سنین و جنسیت، حس خوب قدردانی و حداقل تنش و ناهماهنگی در کارهای گروهی، بخشی از ویژگی های خمیری هاست.
کرونا خواهد رفت اما از خمیری ها و افتخاراتشان باز هم خواهیم شنید.

جواد محمودی
شهردار شهر تالابی بندرخمیر

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.