افتتاح اولین پارک مشارکتی بندرخمیر

افتتاح اولین پارک مشارکتی بندرخمیر
به همت مهد کودک ‌بوستان قرآن بندرخمیر، پارک محله ای بوستان قرآن به عنوان زیباترین پارک محله ای شهر با حمایت و مشارکت شهرداری افتتاح گردید.
این پروژه از معدود مشارکت های خیرین در ساخت فضاهای عمومی و تفریحی است که این خود می تواند فتح بابی برای تشویق خیرین برای مشارکت در پروژه های عام المنفعه شهری باشد.
این پارک با چمن مصنوعی، نرده های چوبی، نیمکت ها، کف پوش های پارکی و وسایل بازی کافی، باعث تغییر محسوسی در فضای کلی محله شده است.
شهرداری با تامین زمین، کف سازی با اینترلاک و جدول گذاری و تامین کف پوش در این پروژه مشارکت داشته است.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.