اطلاعیه جمع آوری قایق های موجود در ساحل اسکله شهر بندرخمیر

براساس مصوبه شورای بهداشت شهرستان این شهرداری در نظر دارد تمامی قایق فرسوده رها شده در محل اسکله را جمع آوری نماید . لذا از کلیه شهروندان درخواست می شود ضمن همکاری با مامورین شهرداری حداکثر تا تاریخ۲۶.۹.۱۴۰۰ روز جمعه نسبت به جمع آوری قایق های خود از ساحل اسکله شهر بندرخمیر اقدام نمایند . در غیر اینصورت شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام وهیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده به قایق ها را نمی پذیرد. در ضمن یادآوری می گردد شهروندانی که قصد دارند قایق های خود را در مکان های دیگری نگهداری نمایند بایستی بصورت وارانه گذاشته شود در غیر اینصورت قایق ها براساس مصوبات شورای بهداشت شهرستان توسط شهرداری جمع آوری می گردد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی بندرخمیر

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.