آماده سازی و پاکسازی و نوسازی کامل بخش های مختلف مجموعه اقامتی تفریحی آبگرم بندرخمیر با توجه به اسکان تیم ملی قایقرانی کشور در این مجموعه

آماده سازی و پاکسازی و نوسازی کامل بخش های مختلف مجموعه اقامتی تفریحی آبگرم بندرخمیر با توجه به اسکان تیم ملی قایقرانی کشور در این مجموعه

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.