آغاز به کار مجدد پناهگاه سگ و زنده گیری آنها توسط شهرداری بندرخمیر

آغاز به کار مجدد پناهگاه سگ و زنده گیری آنها توسط شهرداری بندرخمیر

پس از توقف یک ماهه فعالیت پناهگاه سگ بدلیل انجام عملیات دیوار کشی و حذف فنس محوطه، زنده گیری سگ ها که بسیار فرآیند سختی است، توسط تیم زحمتکش شهرداری آغاز شده است.
در مرحله قبل، افرادی ناشناس با پاده کردن فنس ها، اقدام به آزادسازی سگ ها می کردند.
از شهروندان تقاضا می شود برای ادامه کار این پناهگاه به شهرداری در امر تامین غذای سگ ها یاری دهند. همچنین برای فرهنگ سازی و آموزش کودکان خود برای آشنایی با این حیوان و رفتار مسالمت آمیز با آنها، برای دیدن سگ هابه پناهگاه سر بزنید.
آدرس پناهگاه سگ، میدان امام شمال مرغداری سابق عزیز کرمستجی است.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.