آسفالت انتهای بلوار مسجد جامع و اتصال کامل آن به خیابان حافظ

آسفالت انتهای بلوار مسجد جامع و اتصال کامل آن به خیابان حافظ

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.