بـه سـامـانـه ميز خدمات الكترونيك شهرداری بندرخمیرخـوش آمـديـد

كليه شهروندان گرامي مي توانند از طريق اين سامانه، درخواست ها و پيگيري هاي خود را  با  شهرداری مطرح نمايند. پس از ثبت اطلاعات فردي، نوع درخواست و متن درخواست را وارد نموده و در صورت تمايل مستندات درخواست را ضميمه فرماييد. در پايان يك شماره پيگيري صادر خواهد شد كه لازم است جهت پيگيري هاي بعدي نگهداري نماييد.قابل ذكر است كه اين شماره پيگيري و نتايج نهايي آن علاوه بر درج در اين سامانه ،از طريق سامانه پيام كوتاه شهرداری هم بر روي گوشي تلفن همراه اعلام شده ، به اطلاع شما عزيزان خواهد رسيد.