مرور رده

اخبار

دیدار شهردار بندرخمیر با یکی از مقامات مهم کنوانسیون رامسر

شهردار بندرخمیر با دکتر سو رییس مرکز منطقه ای آسیای میانه و شرق آسیا در کنوانسیون رامسر دیدار کرده و در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده بندرخمیر جهت پذیرفته شدن به عنوان شهر جهانی تالابی به بحث و گفتگو پرداختند. در این دیدار، شرایط ویژه و…

وبینار تخصصی “مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده: واکاوی تجارب جهانی”

سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی -مجمع شهری تهران TUF مشترک با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور برگزار می کند:

آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

                           آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول ) به استناد مصوبه شماره 178  مورخ 1400/07/12  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در…