گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه های شهرداری بندرخمیر

فایل ها بصورت pdf و قابل دانلود می باشد

گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه های جاری (مهر 98)

دانلود