سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلان میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارایه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مرحله 1 از 2

50%
  • مشخصات