شهروند گرامی جهت بهبود و تسریع  خدمات شهری این سامانه ایجاد گردیده است.

با توجه به روند پرونده و مراحل آن یکی از مراحل زیر را انتخاب نمایید.

ورود به سامانه(نیازمند کد نوسازی)(کلیک کنید)

شهروند گرامی در صورتی که دارای حساب شهروندی و کد نوسازی ملک خود میباشید با کلیک رو دکمه پایین وارد سامانه شد و درخواست و پرداخت های خود را ثبت نمایید.

در غیر اینصورت برای دریافت کد نوسازی و تشکیل پرونده ملک و ایجاد حساب شهروندی به به پایین صفحه بروید.

درخواست تشکیل پرونده و دریافت کد نوسازی(کلیک کنید)

درخواست تشکیل پرونده

  • فایل ها را به اینجا بکشید

    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.

    فرمت های قابل قبول jpg,pdf,png و حداکثر 2 مگابایت
  • فایل ها را به اینجا بکشید

    انواع فایل های مجاز : dwg, dxf, jpg, pdf.

    فرمت های قابل قبول DWG,DXF,jpg,pdfو حداکثر 5 مگابایت


ثبت نام حساب شهروندی(کلیک کنید)

ثبت نام حساب شهروندی