ثبت نام در مزایده

ثبت نام زمین مزایده ای شهرداری بندرخمیرنوبت دوم

  • هر شخص صرفا قادر به انتخاب یک قطعه می باشد

    آدرس:بندر خمیر . شرق مدرسه علوم دینی
  • مشاهده کروکی قطعات