فراخوان ارسال ایده های نوین در مدیریت شهری، از سوی شهرداری بندرخمیر برگزار می گردد.
از کلیه علاقه مندان، شهروندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت می شود ایده های خلاقانه خود در حوزه مدیریت شهری را از طریق منوی ثبت ایده  ارسال نمایند.

ثبت ایده ها و پیشنهادها

نظام پیشنهاد ها
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD