بیوگرافی مهندس فریدون فراهانی داور مسابقه طراحی میدان حرای بندرخمیر

به بهانه داوری مهندس فریدون فراهانی در مسابقه طراحی میدان حرا شهر تالابی بندرخمیر

مهندس فراهانی پژوهشگر دکترای طراحی شهری است که با داشتن قریحه هنری فوق العاده در کنار دانش تخصصی طراحی شهری و قدرت نگارش بالا، یکی از تاثیرگذارترین طراحان شهری در کشور و به ویژه در جنوب کشور و بندرخمیر بوده و طراحی های متعدد ایشان در بندرخمیر اجرا شده و یا در حال اجراست.

ایشان با داشتن ۱۵ سال سابقه تدریس دانشگاهی در زمینه معماری و طراحی شهری، مولف شش کتاب در حوزه معماری و شهرسازی است که شاید تاثیرگذارترین آنها برای معماری جنوب کشور، کتاب معماری بستکی است که جانی دوباره به این سبک معماری داده و آن را در مقام توجه دوباره قرار داده است.

ایشان تحقیقات گسترده ای را در معماری شهر بندرخمیر آغاز کرده اند و که بر اساس یافته های معماری خود آثار ارزشمندی چون باز طراحی هنرمندانه بازار تاریخی گپ بندرخمیر، طراحی المان های شهری متعدد از جمله چراغ های خیابانی و تابلوهای بلوارها و طراحی فضاهای شهری مختلف با الهام از معماری بندرخمیر را به جامعه بندرخمیر ارائه داده اند.

فراخوان مسابقه طراحی المان و محوطه میدان حرای بندر خمیر

نظرات بسته شده است.