تماس با ما

ارتباط با شهرداری

آدرس : سه راه شهرداری

کدپستی : ۷۹۳۱۸۳۶۱۷۱

شماره تماس : ۷۶۳۳۲۲۳۰۷۳

نمابر : ۷۶۳۳۲۲۲۳۰

رایانامه : info@khamir.ir