جشن شبی با هنرمندان بندرخمیر به مناسب دهه فجر ۲۵ بهمن برگزار می شود

جشن شبی با هنرمندان بندرخمیر به مناسب دهه فجر ۲۵ بهمن برگزار می شود
به ابتکار انجمن موسیقی فرهنگ و ارشاد بندرخمیر و با حمایت شهرداری بندرخمیر، به مناسبت دهه فجر، جشن شبی با هنرمندان بندرخمیر در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۹:۳۰ در محل کانون رشد آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
در این جشن، گروه های موسیقی و نوازندگان مختلف به ویژه هنرمندان جوان و نوجوان به اجرای کارهایشان خواهند پرداخت.