آغاز اجرای طرح مدیریت پسماند در شهر تالابی بندرخمیر

شهرداری بندرخمیر در راستای حفظ محیط‌زیست و عمل به قانون مدیریت پسماندها، با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و استفاده از دانش روز، در حال ارتقاء سیستم مدیریت پسماند شهر تالابی بندرخمیر با پیاده‌سازی طرح تفکیک از مبدأ پسماند، احداث ایستگاه ذخیره و پردازش مواد قابل بازیافت و ایجاد سلول دفن بهداشتی جهت پسماندهای غیر قابل بازیافت است. بی شک این مهم بدون همکاری شما شهروندان عزیز تحقق نخواهد یافت.

شما همچنین ممکن است مانند

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.