حضور گردشگران قطری در بندرخمیر

حضور گردشگران قطری در بندرخمیر(ورق بزنید)

گردشگران قطری با ابراز شگفتی از دیدن جاذبه های طبیعی بندرخمیر از جمله جنگل های فوق العاده حرا بندرخمیر ؛ آب درمانی بندرخمیر و آبگرم سیاکش ٬ بندرخمیر را مقصدی بکر و با پتانسیل بسیار بالا از لحاظ گردشگری معرفی کردند .
یکی از این گردشگران که خود در کشور قطر به امور گردشگری مشغول بوده است ٬ عقیده داشت که دارا بودن فقط ۱۰ درصد از این پتانسیل قطر را به مقصد بین المللی گردشگری دنیا بدل می کرد.
(درخت کهنسال حرا یکی از بزرگترین و مسن ترین درختان جنگل های حرا بندرخمیر است که باعث جذب گردشگران زیادی به این منطقه شده است)