ناوگان جمع آوری زباله شهرداری بندرخمیر متحول می گردد

ناوگان جمع آوری زباله شهرداری بندرخمیر متحول می گردد

توسعه روزافزون شهر بندرخمیر، ایجاد شهرک ها و مجموعه های مسکونی مختلف و الحاق لشتغان به محدوده خدماتی شهرداری و از طرفی فرسودگی و کمبود ناوگان جمع آوری زباله شهرداری، باعث شده تا کیفیت جمع آوری زباله های سطح شهر به یکی از دغدغه های اصلی مردم و شهرداری تبدیل شود.
از این رو شهرداری بندرخمیر پس از مذاکرات متعدد با شرکت مبارز و بازدید حضوری شهردار و تیم همراه از خط تولید این کارخانه معتبر داخلی، قراردادی با اعتبار بیش از ۲ میلیارد ریال برای تجهیز ناوگان خود منعقد کرده است.
طی این قرار داد دو دستگاه ماشین پرس زباله ۱۰ تنی جدید و دو دستگاه ماشین پرس زباله ۵ تنی جایگزین ماشین های موجود خواهد شد.
هم اکنون ناوگان جمع آوری زباله دارای ۴ دستگاه ماشین پرس زباله ۵ تنی بسیار فرسوده و معیوب است که سیستم خدمات شهری را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.
امید است با این تصمیم و با همکاری و همراهی مردم با برنامه های آتی شهرداری در زمینه جمع آوری صحیح زباله های شهری، تحولی مشهود در افزایش رضایت شهروندان از خدمات شهری شهرداری ایجاد شود.