قطع هرگونه درخت در محدوده و حریم شهر مجازات سنگینی به همراه دارد

قطع هرگونه درخت در محدوده و حریم شهر مجازات سنگینی به همراه دارد

طبق قانون منع قطع اشجار و قانون مجازات اسلامی، هرگونه قطع درخت در محدوده و حریم شهر حتی اگر در ملک شخص واقع شده باشد، باید با مجوز شهرداری باشد، در غیراینصورت مجازات حبس و جرایم نقدی بر اساس نوع، عمر، ابعاد، رشد، ضریب منطقه ای و سلامت درخت مشمول فرد خاطی خواهد شد.
متاسفانه مشاهده گردیده برخی از شهروندان بدون توجه به این قانون، به هر دلیلی و بدون هماهنگی با شهرداری، اقدام به قطع درختان از جمله درختان کهنسال و بسیار باارزش که متعلق به تاریخ و گذشته این مردم است، نموده اند.
لذا از همه همشهریان تقاصا داریم جهت حفظ و حراست از فضای سبز شهر، به خصوص درختان کهنسالی که میراث گذشتگان ما هستند، کوشا باشند.