تبلیغات محیطی شهر بندرخمیر به طور مشترک در اختیار شرکت های مجاز تبلیعاتی شهر قرار می گیرد

تبلیغات محیطی شهر بندرخمیر به طور مشترک در اختیار شرکت های مجاز تبلیعاتی شهر قرار می گیرد

در جلسه مشترک هم اندیشی و بررسی نحوه اجرای تبلیغات محیطی سطح شهر با حضور شرکت های فعال تبلیغاتی بومی سطح شهر در شهرداری بندرخمیر، مشکلات موجود در این زمینه و نحوه توزیع عادلانه کار بین شرکت های متقاضی مورد بررسی قرار گرفت.
تبلیغات محیطی سطح شهر اعم از بیلبورد، استند، استرابورد و لمپوست بنر، نقش بسیار مهمی در زیباسازی شهر داشته و منبع درآمدی پایداری برای شهرداری محسوب می شود.
عدم وجود فضاهای تبلیغاتی کافی در سطح شهر، منجر به تبلیغات غیراصولی مانند نصب داربست ها شده که عوارضی مانند منظر بد شهری، اختلال در دید معابر و مشکلات ترافیکی، ایمنی پایین و آسیب به عابر پیاده را به دنبال دارد.
مقرر گردید کارگروه تشکیل شده تا ۲۵ مهرماه طرح پیشنهادی خود برای مدیریت فضای تبلیغاتی سطح شهر را به شهرداری ارائه داده تا از اول آبان اجرایی شود.
ایجاد رقابت سالم، مدیریت بهتر فضاهای تبلیغاتی و تنوع ارائه خدمات از جمله مزایای طرح مشترک مذکور می باشد.