شرکت پاسلار خدمات سدار، برنده مناقصه خدمات شهری شهرداری بندرخمیر

شرکت پاسلار خدمات سدار، برنده مناقصه خدمات شهری شهرداری بندرخمیر

مناقصه خدمات شهری شهرداری بندرخمیر پس از طی پروسه ای نسبتا طولانی با دوبار تجدید و در مرحله سوم، به شرکت پاسلار خدمات سدار رسید. این شرکت که یکی از شرکت های موفق خمیری در زمینه تامین نیروی انسانی است، توانست با ارائه قیمت پایین تر از دیگر رقبا و ارائه کارنامه قابل قبول در قرارداد تنظیف کارخانه سیمان هرمزگان، برنده این مناقصه شود.
استفاده از پتانسیل های بومی در تامین خدمات مورد نیاز شهرداری، علاوه بر ایجاد اشتغال برای نیروی های بومی، حس مسئولیت پذیری و دلسوزی بیشتری را نیز برای پیمانکار ایجاد خواهد کرد.
امید است با افزودن تنظیف معابر فرعی شهر در قرارداد جدید خدمات شهری و تکیه بر توانمندی این پیمانکار بومی، بتوانیم شهری پاکیزه و در شان مردم شریف بندرخمیر داشته باشیم.
ضمنا جای دارد از زحمات شرکت مرجان ارتباط رویدر که در سالیان اخیر به عنوان پیمانکار تامین نیرو انسانی شهرداری، مسئولیت این امر مهم را بر عهده داشتند، قدردانی گردد.