گزارش عملکرد شهرداری بندرخمیر توسط شهردار در نماز جمعه

گزارش عملکرد شهرداری بندرخمیر توسط شهردار در نماز جمعه