اعمال تنظیف محلات به عنوان اولویت خواسته های مردم بندرخمیر در قرارداد امور خدماتی شهرداری

اعمال تنظیف محلات به عنوان اولویت خواسته های مردم بندرخمیر در قرارداد امور خدماتی شهرداری

با توجه به درخواست مکرر مردم بندرخمیر نسبت به رسیدگی به وضعیت تنظیف کوچه ها و معابر سطح محلات، شهرداری بندرخمیر با تعریف بودجه ای ویژه، رفت و روب و تنظیف تمامی معابر سطح شهر را برای اولین بار در قرارداد پیمانکاری امورخدماتی شهرداری گنجانده است.
هر چند این تصمیم، هزینه ای چند صد میلیون تومانی را در سال به شهرداری تحمیل می کند، اما از آنجا که رفاه و رضایت مردم، بزرگترین دغدغه و سرمایه شهرداری محسوب می شود، شهرداری اقدام به این کار نموده است.
در این قرارداد با در نظر گرفتن حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی، تمامی کوچه ها و معابر سطح شهر به گونه ای رفت ‌و روب و تنظیف خواهند شد که هر معبر حداقل ماهی یکبار جارو زده شود. مساحت در نظر گرفته شده حدود ۷۰۰ هزار متر مربع برآورد شده است.
هر چند قابل ذکر است که موفقیت این طرح، وابستگی کامل به نحوه تعامل و همکاری مردم در پاکیزه نگه داشتن معابر و حمایت از پاکبانان هر محله خواهد داشت.