تشکیل کمیته ساماندهی سگ های ولگرد با درخواست شهرداری بندرخمیر

تشکیل کمیته ساماندهی سگ های ولگرد با درخواست شهرداری بندرخمیر

کمیته ساماندهی سگ های ولگرد به ریاست فرماندار شهرستان بندرخمیر و به درخواست شهرداری بندرخمیر با حضور رئیس شبکه بهداشت شهرستان ، رئیس محیط زیست شهرستان و سایر اعضاء کمیته ، در فرمانداری برگزار گردید تشکیل این کمیته در راستای درخواست مکرر شهروندان در خصوص جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد از شهرداری بوده است .
با توجه به ممنوعیت اتلاف سگهای ولگرد، به پیشنهاد شهرداری مقرر گردیدمحلی برای تامین غذا و آب و سایه سگها در بیرون از محدوده شهر توسط شهرداری و محیط زیست تعیین شود.
شهرداری موظف گردید پس از عقد قرارداد با شرکت های معتبر در زمینه عقیم سازی سگ ها، پس از عقیم سازی ، سگ ها را به محل تعیین شده منتقل نماید. از شرکت سیمان نیز درخواست شد پسماند های غذای رستوارن ها و آشپزخانه های خود را بطور مستمر در آن مکان تخلیه نماید.