آغاز نورپردازی میدان امام با شروع ماه مبارک رمضان

با توجه به اهمیت نورپردازی در زیبایی و طراوت محیط های شهری، اولین پروژه نورپردازی در میدان امام به مناسبت ماه مبارک رمضان به بهره برداری رسید.
شهرداری بندرخمیر، برنامه بلندمدتی برای بکارگیری نورپردازی جهت داشتن شب های زیبای شهری تدوین نموده که در طبق اولویت به اجرا خواهد گذاشت.