فضای شهر خمیر رمضانی می شود

فضای شهر خمیر رمضانی می شود

شهرداری بندرخمیر با نصب المان های مرتبط با ماه مبارک رمضان به استقبال این ماه معنوی و روحانی رفته است.
یکی از زیباترین المان های نصب شده در جلو شهرداری بندرخمیر توسط خانم مهشید امیر از هنرمندان جوان شهر، طراحی و اجرا شده که مورد توجه بسیاری از همشهریان قرار گرفته است. ‌
شهرداری بندرخمیر آرزوی استفاده بهینه از این ماه مبارک را برای همه همشهریان عزیز را دارد. به امید اینکه ا